Tilitoimisto

ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

Suomeksi  

Olemme aktiivinen, asiakaslähtöinen ja ammattitaitoinen tilitoimisto vuodelta 2006, joka palvelee mielellään, myös toimistoajan ulko- puolella. Lähetämme kuukausittain kattavan ra portin, jotta liiketoiminnan kehityksen seuraaminen olisi helppoa. Voitte tulla meille myös kesken tilikauden.

Asiantuntevaa taloushallintopalvelua 

30 vuoden kokemuksella.

Yrityksemme osaajien pitkä kokemus taloushallinnon johdosta ja taloushallinnon konsultoinnista varmistaa, että voimme tarjota tarpeisiinne sopivan kokonaisvaltaisen taloushallinnon kumppanuuden, joka tuottaa asiakkaille merkittävää lisäarvoa.

Palvelumme ulottuvat aina yrityksen perustamisesta kirjanpitoon, tilinpäätöksiin, laskutukseen ja verotukseen. Osaamme muokata palvelupakettimme teille sopivaksi ja vastata kimurantteihinkin kysymyksiisi talousasioista. Kompaktin kokoisena pystymme myös joustavampaan ja paneutuvampaan palveluun kuin alan suuret yrittäjät.

Olemme työskennelleet yhteensä vuosikymmeniä erilaisissa tilitoimisto- ja taloushallinnon tehtävissä. Hyvän ammattitaidon lisäksi löydät meiltä kokemusta ja näkemystä eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. 

Talous-, palkkahallinto- ja verotusasioissa ikuinen opiskelu on hyve ja välttämättömyys. Pidämme huolta osaamisestamme.

English  

We are an active, customer-oriented and professional accounting firm from 2006, which is happy to serve, even outside of office hours. Every month, we send you a comprehensive report to keep track of your business. You can also come to us in the middle of the financial year.

Competent financial management service with 30 years of experience.

Our extensive experience in financial management and financial consulting ensures that we can provide a comprehensive financial management partnership that meets your needs, delivering significant value to our customers.

Our services range from starting a business to accounting, financial statements, invoicing and taxation. We can tailor our service package to suit your needs and answer any of your financial questions. Compact in size, we are also able to provide a more flexible and responsive service than the big entrepreneurs in the industry.

We have worked together for decades in various accounting and financial management positions. In addition to our professional skills, you will find experience and insights from different industries and companies of different sizes.

In financial, payroll and tax matters, eternal study is a virtue and a necessity. We take care of our expertise.

Русский

Мы - активная, ориентированная на клиента и профессиональная бухгалтерская фирма с 2006 года, которая обслуживает даже в нерабочее время. Каждый месяц мы наравляем вам подробные отчеты, для того, чтобы Вы смогли следить за Вашим бизнесом. Вы также можете прийти к нам в середине финансового года.

Компетентная служба финансового менеджмента с 30-летним опытом.

Наш обширный опыт в области финансового менеджмента и финансового консалтинга гарантирует, что мы можем предоставить вам комплексное партнерство в области финансового менеджмента, которое отвечает вашим потребностям, обеспечивая значительную ценность для Ваших клиентов.

Наши услуги варьируются от начала бизнеса до бухгалтерского учета, финансовой отчетности, выставления счетов и налогообложения. Мы можем адаптировать наш пакет услуг для вас и ответить на любые ваши финансовые вопросы. Благодаря компактному размеру, мы также можем предоставить более гибкий и оперативный сервис, чем крупные компании этой сферы отрасли.

Мы имеем огромный опыт на различных должностях в области бухгалтерского учета и финансового менеджмента. В дополнение к нашим профессиональным навыкам, вы найдете опыт и знания из разных отраслей и компаний разных размеров.

В финансовых вопросах, вопросах заработной платы и налогообложения регулярное обучение является необходимостью. Мы сами заботимся о повышении и развитии нашей квалификации.