Onko yrittäminen sinulle uutta?

Fi

Älä murehdi, et ole yksin. Me tiedämme, että yritystoimintaa ensimmäistä kertaa aloittavalla on paljon kysymyksiä mielessään ja siksi haluamme olla erityisesti uusien yrittäjien tukena. 

Eng 

Don't worry, you're not alone. We know that starting a business rises a lot of questions into mind and that is why we want to be especially supportive for new entrepreneurs. 

Ру

Не волнуйтесь, с нами Вы не одиноки. Мы знаем, что в начале бизнеса есть много вопросов, и именно поэтому мы стараемся всячески поддерживать новых предпринимателей.

                                                                                      Fi

Yrityksen perustaminen

Konsultoimme yritysmuodon valinnassa ja avustamme rahoittajille laadittavien ennusteiden ja budjettien suunnittelussa. Laadimme tarvittavat perustamisasiakirjat sekä aloittamisilmoitukset ja toimitamme ne edelleen viranomaisille.

Asiaskastiedon kaupparekisterilinkin kautta saamme kaupparekisteriotteet ja yhtiöjärjestykset rekisterissä jo olevista yrityksístä.

Eng

The establishment of the company

We advise on the choice of company format and assist financiers in planning forecasts and budgets. We will draw up the necessary instruments of incorporation and notices of initiation and forward them to the authorities. 

Through the Trade Register link to the relevant information, we obtain trade register extracts and articles of association from companies already on the register.

Ру

Начиная бизнес

Мы консультируем по выбору формы компании и помогаем финансово планировать прогнозы и бюджеты. Мы составим необходимые для регистрации документы и уведомления о начале деятельности и сами направим их в надлежайшие места.

По необходимости мы можем получить необходимую информацию и документацию из торгового реестра о компаниях, которые уже зарегистрированных в реестре.