Meistä                        PARASTA TALOUSHALLINNON PALVELUA VUODESTA 2006

FI

Tervetuloa Tilitoimiston Sjöholm A & C:n kotisivulle!

Suomessa palvelemme taloushallinnon alalla vuodesta 2006. 

Eng

Welcome to home page of accounting firm Tilitoimisto Sjöholm A & C!

In Finland we are serving from year 2006.

Ру

Добро пожаловать на веб-сайт бухгалтерской фирмым Tilitoimisto Sjöholm A & C!

На территории Финляндии мы занимаемся профессиональным бухгалтерским учетом с 2006 года. 

Fi

Vuosien aikana tilitoimistomme on auttanut kymmeniä yrittäjiä alkuun yrittäjyyden tiellä ja palvellut lukuisia eri alojen pienyrityksiä. Me palvelemme kaikkia pienyrittäjiä yhden henkilön mikroyrityksistä alkaen. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on ollut meille tärkeä osa toimintaamme jo aivan alusta saakka. Meillä saa kysyä neuvoa! 

Eng 

Over the years, our accounting firm has helped dozens of entrepreneurs get started on the path to entrepreneurship and served numerous small businesses in various industries. We serve all small businesses, starting with one-person micro-businesses. From the very beginning, personal customer service has been an important part of our business. You can ask for advice!

Ру

За эти годы наша бухгалтерская фирма помогла десяткам предпринимателей начать свой путь предпринимателя и обслуживала множество малых предприятий в различных сферах деятельности. Мы обслуживаем как малые предприятия, начиная с микропредприятий одного человека, так и средние и крупные предприятия. С самого начала персональное обслуживание клиентов было важной частью нашего бизнеса. У нас всегда можно попросить совета!

Fi

Asiakkaidemme joukossa on useiden eri toimialojen yrityksiä, kuten rakennus- ja palvelualojen yrittäjiä. Asiakkainamme on myös luovan alan tekijöitä, sekä verkkokauppayrittäjiä. Meiltä saat tarvittaessa laajan palvelupaketin helpottamaan yrityksesi arkea, mutta palvelemme yhtälailla myös yhden henkilön mikroyrityksiä etsimällä yrittäjän tarpeisiin oikein mitoitetun ja kustannuksiltaan järkevän toimintatavan.

Eng

Our clients include companies from many different industries, such as construction and service companies. We have clients whom are also creative and e-commerce entrepreneurs. We can provide you with a comprehensive service package to help make your business easier, but we also serve one-person micro-businesses by looking for the right scale and cost-effective way of doing business.

Ру

Нашими клиентами являются предприниматели различных сфер деятельности, например, строительные организации и организации в сфере услуг. Среди наших клиентов также есть предпринимателями в сфере творчества и электронной коммерции. Мы можем предоставить вам комплексный пакет услуг, который поможет сделать ваш бизнес проще, но мы также обслуживаем микропредприятия, состоящие из одного человека, ища правильный масштаб и рентабельный способ ведения бизнеса.